Vzduchotechnické zariadenia

Čo sú vzduchotechnické zariadenia?

Slúžia na vetranie priestorov, kde nie je možné alebo je nedostatočné prirodzené vetranie. Dnešné vzduchotechnické zariadenia dokážu vytvoriť komfort, zdravé prostredie a spríjemniť bývanie či pobyt vo vetraných priestoroch.

Použitie vzduchotechnického zariadenia

V tejto oblasti ponúkame riešenie od vetrania jednoduchých malých sociálnych priestorov cez vetranie väčších priestorov, ako sú zábavné centrá, kiná až po odsávanie škodlivín na pracoviskách vo výrobných priestoroch alebo vetranie čistého prostredia v laboratóriách.

Katalógy