Služby

S našim kvalifikovaným a skúseným tímom sme spoľahlivý partner pre vykonávanie kvalitných a profesionálnych služieb v odbore chladenia a klimatizácie:

Analýza a návrh

 •  vypracovanie projektu a návrh systému
 •  návrh optimalizácie prevádzky

Montáž a demontáž

 •  transportného chladenia
 •  klimatizácií
 •  chladiacich zariadení
 •  chladiacich boxov
 •  nezávislého kúrenia

Predaj zariadení

 •  komponentov transportného chladenia
 •  klimatizácií
 •  originálnych ND
 •  komponentov chladiacich okruhov
 •  chladiacich panelov
 •  chladiacich boxov
 •  nezávislých kúrení
 •  tepelných čerpadiel

Kompletný servis

 •  návrh ročného servisného plánu
 •  záručný
 •  pozáručný
 •  autoklimatizácií
 •  transportného chladenia

Servis zariadení

Pravidelná údržba a servis chladiacich zariadení prispieva nielen k bezporuchovej prevádzke, ale znižuje i spotrebu energií, predlžuje životnosť zariadení a eliminuje vznik neplánovaných porúch. Šetrí tak finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.

Údržba zariadení

Profesionálna údržba technických zariadení je jedným zo základných predpokladov ich hladkého fungovania. Naši servisní technici sú pravidelne školení u všetkých výrobcov nami predávaných a servisovaných zariadení a pripravení vzniknuté problémy v čo najkratšom čase vyriešiť k vašej plnej spokojnosti.

Kompletný servis

Pri servise transportného chladenia ponúkame servis okrem vlastného servisného strediska aj servis u zákazníka.

Profesionálny prístup

Ponúkame Vám kvalitný a profesionálny servis vykonávaný odborne spôsobilými osobami s platným certifikátom spoločnosti pre prácu v danej oblasti chladenia. Pri práci využívame špičkové moderné technické vybavenie.

Ďalej ponúkame

 • preventívny servis
 • predsezónny a posezónny servis
 • záručný servis
 • pozáručný servis
 • servisná pohotovosť – 24 NON-STOP
 • uvedenie zariadení do prevádzky