Referencie

Klimatizácie

 • Wellness hotel Patince
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Eustream, a.s.
 • Ekostavby, s.r.o. / Hotel Tartuf Beladice
 • Švec a spol., s.r.o. Vráble
 • Havi Logistics s.r.o.
 • NÚDCH Bratislava
 • Levické mliekarne a.s
 • Semecs, spol. s r.o.
 • Terno real estate s.r.o.
 • Ministerstvo financií SR
 • Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Hanon Systems Slovakia s.r.o.
 • Kancelária Národnej rady SR
 • Fakultná nemocnica Nitra
 • ARTON s.r.o.
 • Mesto Vráble
 • Europ – Autosklo SK, s.r.o.
 • SIIX EMS Slovakia s.r.o.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • GALVEX, spol. s r.o.

Transportné chladenie

 • Hyza, a.s.
 • Hopi SK s.r.o.
 • Mecom Group s.r.o.
 • Incar spol. s r.o.
 • Svaman spol. s r.o.
 • NAD-RESS a.s.
 • Ján Prommer – KVETY PROMMER
 • Novogal a.s.

Transportné chladenie

Vzduchotechnika

Klimatizácie