Transportné chladenie

Transportné chladenie umožňuje bezpečnú prepravu tovaru pod riadenou teplotou. Týka sa to väčšinou prepravy potravín, liekov, rastlín alebo iného tovaru, ktorý vyžaduje riadený teplotný režim.

Rozdelenie transportného chladenia

S pohonom od motora vozidla

Chladiace jednotky pre úžitkové automobily od malých dodávok až po skriňové vozidlá určené na rozvoz chladených potravín.

S nezávislým pohonom – spaľovacím motorom

Nezávislé chladiace jednotky určené pre nákladné automobily so skriňovou nadstavbou určenou pre väčšie objemy.

Návesové agregáty

Nezávislé chladiace jednotky určené pre návesy s veľkým nákladným priestorom.

Katalógy pre transportné chladenie

Výrobcovia transportného chladenia

Pozrieť online katalóg