Blog

Pravidelný servis klimatizácií

Pravidelný servis klimatizácie prispieva  predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnému vzduchu vo vašej domácnosti či práci, k bezporuchovej prevádzke, predĺženiu životnosti a eliminácii neplánovaných porúch.

Servis klimatizácie šetrí spotrebu energie a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.

Výrobcovia zariadení doporučujú  servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok, najlepšie pred sezónou.

Pri servise klimatizácií servisný technik vydezinfikuje klimatizáciu, skontroluje stav prevádzkového chladiva, vyčistí vonkajšiu jednotku, skontroluje elektroinštaláciu a pripraví Vašu klimatizáciu na letnú sezónu.

Úkony zahrnuté pri servise klimatizačných zariadení:

  • kontrola zariadenia
  • vyčistenie filtrov a plastových častí
  • vyčistenie vonkajšej jednotky
  • dezinfekcia vnútorných jednotiek
  • skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky
  • skontrolovanie chladiva a tlaku
  • diagnostika prípadnej poruchy

Zistiť viac o servise