SERVIS ZARIADENÍ

Pravidelná údržba a servis chladiacich zariadení prispieva nielen k bezporuchovej prevádzke, ale znižuje i spotrebu energií, predlžuje životnosť zariadení a eliminuje vznik neplánovaných porúch. Šetrí tak finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.


 • Údržba zariadení

  Profesionálna údržba technických zariadení je jedným zo základných predpokladov ich hladkého fungovania. Naši servisní technici sú pravidelne školení u všetkých výrobcov nami predávaných a servisovaných zariadení a pripravení vzniknuté problémy v čo najkratšom čase vyriešiť k vašej plnej spokojnosti.
 • Profesionálny prístup

  Ponúkame Vám kvalitný a profesionálny servis vykonávaný odborne spôsobilými osobami s platným certifikátom spoločnosti pre prácu v danej oblasti chladenia. Pri práci využívame špičkové moderné technické vybavenie
 • Kompletný servis

  Pri servise transportného chladenia ponúkame servis okrem vlastného servisného strediska aj servis u zákazníka. • Ďalej ponúkame:

  - preventívny servis
  - predsezónny a posezónny servis
  - záručný servis
  - pozáručný servis
  - servisná pohotovosť - 24 NON-STOP
  - uvedenie zariadení do prevádzky

OBLASTI SERVISU

Naša firma vykonáva podľa typu servisu nasledovné: