TRANSPORTNÉ CHLADENIE

 • Čo je transportné chladenie?


  • Transportné chladenie umožňuje bezpečnú prepravu tovaru pod riadenou teplotou. Týka sa to väčšinou prepravy potravín, liekov, rastlín alebo iného tovaru, ktorý vyžaduje riadený teplotný režim.
 • Rozdelenie:


  • S pohonom od motora vozidla:
   chladiace jednotky pre úžitkové automobily od malých dodávok až po skriňové vozidlá určené na rozvoz chladených potravín.

   S nezávislým pohonom - spaľovacím motorom:
   nezávislé chladiace jednotky určené pre nákladné automobily so skriňovou nadstavbou určenou pre väčšie objemy.

   Návesové agregáty:
   nezávislé chladiace jednotky určené pre návesy s veľkým nákladným priestorom.

AUTOBUSOVÁ KLIMATIZÁCIA

 • Čo je autobusová klimatizácia?


  • Autobusová klimatizácia je určená k udržaniu vhodného a príjemného prostredia v priestore pre cestujúcich a v kabíne vodiča.

VÝROBCOVIA + KATALÓGY PRODUKTOV / PDF

 • Čo je nezávislé kúrenie?


  • Nezávislé kúrenie je určené pre najrôznejšie oblasti použitia, starajú sa o spríjemnenie teploty na mobilných pracoviskách, v nákladných autách a strojoch, ale zabezpečujú i zdravie a komfort cestujúcich napríklad v autobusoch.
 • Nezávislé kúrenie sa rozdeľuje:


  • Teplovzdušné:
   pracuje iba so vzduchovým systémom, zohrieva iba interiér automobilu

   Teplovodné:
   je napojené na vodný okruh motora, zohrieva pohonnú jednotku i vnútorný priestor vozidla

AUTOKLIMATIZÁCIA

 • Na čo slúži?


  • Autoklimatizácia je najúčinnejší prostriedok, ktorým znižujeme teplotu v interiéri vozidla. Dosiahneme tým to, že posádka vozidla nie je pri dlhých jazdách veľmi vyčerpaná.

.

 • Pravidelná kontrola a údržba systému!


  • Máte pocit, že klimatizácia
   vo vašom vozidle nefunguje tak, ako má?


   Zastavte sa u nás, vieme Vám pomôcť.

   Najbežnejšou údržbou je čistenie nasávania a následná dezinfekcia klimatizačného systému. Tieto úkony je potrebné vykonať minimálne raz ročne.
   Plnenie autoklimatizácie alebo výmena náplne sa vykonáva pri zníženej účinnosti chladenia, minimálne raz za 2-3 roky. Toto však musí vykonávať odborne vybavená dielňa pri dodržaní technologických postupov, ktoré udáva výrobca automobilu.
 • Čo prináša vyčistenie a prekontrolovanie:

  • - odstráni sa zápach
   - odstránia sa nečistoty, baktérie a plesne
   - prevencia poškodenia kompresora
   - prevencia poškodenia zdravia osádky

PRIEMYSELNÉ CHLADENIE

 • Čo je priemyselné chladenie?


  • Priemyselné chladiace jednotky sú navrhnuté na chladenie vody a iných kvapalín v priemysle. Pracujú so scroll kompresormi pre vysoké výkony s nízkou spotrebou elektrickej energie a tichým chodom.

VÝROBCOVIA + KATALÓGY PRODUKTOV / PDF
 • Použitie:

  • - mliekarenské zariadenia
   - obrábacie stroje
   - lasery
   - laboratórne prístroje
   - potravinársky priemysel
   - zimné štadióny

VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

 • Čo sú vzduchotechnické zariadenia?


  • Slúžia na vetranie priestorov, kde nie je možné alebo je nedostatočné prirodzené vetranie. Dnešné vzduchotechnické zariadenia dokážu vytvoriť komfort, zdravé prostredie a spríjemniť bývanie či pobyt vo vetraných priestoroch.

VÝROBCOVIA + KATALÓGY PRODUKTOV / PDF


 • Použitie:

  • V tejto oblasti ponúkame riešenie od vetrania jednoduchých malých sociálnych priestorov cez vetranie väčších priestorov, ako sú zábavné centrá, kiná až po odsávanie škodlivín na pracoviskách vo výrobných priestoroch alebo vetranie čistého prostredia v laboratóriách.

KLIMATITAČNÉ ZARIADENIA

 • Čo je klimatizácia?


  • Klimatizácia je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie na takúto úpravu, pomocou ktorej meníme teplotu a vlhkosť vzduchu.
 • Použitie:

  • Obytné miestnosti:
   sály, hotelové izby, reštaurácie, nemocnice...

   Pracovné miestnosti:
   kancelárie, laboratóriá, ordinácie, štúdiá, predajne...

   Výrobné priestory:
   miestnosti vo výrobe na spracovanie rôznych surovín,
   napr. potravín, liekov, farieb...

   Doprava:
   motorové vozidlá, vlaky, lode, lietadlá atď...
 • Typy klimatizácií

  • Mobilná:
   kompaktné zariadenie okamžite použiteľné, nie je potrebná montáž, väčšinou je na kolieskach

   Okenná:
   kompaktné zariadenie inštalované do okna alebo steny. Časť kondenzátora vytŕča do vonkajšieho priestoru, časť výparníka s chladičom vytŕča do miestnosti

   Nástenná:
   inštalujú sa na steny, nevyžadujú veľké úpravy interiéru

   Podstropná:
   inštalácia pod stropom

   Parapetná:
   inštaluje sa nad podlahu pod okno alebo vedľa radiátora, kde nie je miesto na stene alebo pod stropom

   Kazetová:
   inštaluje sa do podhľadu, je úplne skrytá a nenarúša interiér

TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • Čo sú tepelné čerpadlá?

  • Sú to zariadenia, ktoré čerpajú teplo z jedného miesta na druhé vynaložením vonkajšej energie. Dokážu tak nízkopotenciálne teplo z prírodných zdrojov previesť na vyššiu teplotnú hladinu za pomoci elektrickej energie v kompresore a využiť ho napríklad na kúrenie.

VÝROBCOVIA + KATALÓGY PRODUKTOV / PDF